1991 Toyota 3 0 V6 - Buy Used 1991 Toyota Truck Ext Cab 3 0 V6 5 Speed 4x4