1997 Toyota Rav4 Engine - 1997 Toyota Rav4 4wd 2 0 Liter Dohc 16 Valve 4 Cylinder