2001 Toyota Rav4 Mpg - Used 2001 Toyota Rav4 Mpg Gas Mileage Data Edmunds