2014 Ktm Duke 1290 - The Genesis Of The Ktm 1290 Duke R Asphalt