94 Suzuki Katana 750 - 1994 Suzuki Katana 750 2 200 Possible Trade 100054209