Ktm 1290 R Duke - The Genesis Of The Ktm 1290 Duke R Asphalt