Ktm 1290r - The Genesis Of The Ktm 1290 Duke R Asphalt