Ktm Duke 150 India - Ktm Duke 390 375cc 45 Ps 150 Kg Page 37 Team Bhp