Ktm Duke Australia - 2016 Ktm 690 Duke Quicksales Au Item 600086196