Minoru Suzuki - Noah Minoru Suzuki Vs Kenta Kobashi