Toyota Sport Utility - 2002 Toyota Rav4 Base Sport Utility 4 Door 2 0l