West Point Kia Plant - Why Kia Bet On Thedetroitbureau