Yoshimura Suzuki Team - Racing Caf 232 Suzuki Gsx R 1000 Ama Team Yoshimura 2013